Μοργαντίνα - Βουλευτήριο

Ορθογώνιο κτήριο στα δυτικά της αγοράς. Ιδρύθηκε τον 3ο αι. π.Χ., σε εποχή μεγάλης ακμής της πόλης που διακρινόταν, ήδη από τον 5ο αι. π.Χ., για τον έντονα ελληνικό χαρακτήρα της.

Το περιτειχισμένο προαύλιο του κτηρίου οδηγούσε, διαμέσου μιας στοάς, στην κεντρική είσοδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων. Στο κέντρο της, ορθογώνιο υπόβαθρο έφερε τα ξύλινα εδώλια. Στηρίγματα ενωμένα με το υπόβαθρο αυτό ενίσχυαν το νότιο τοίχο που συγκρατούσε το έντονα κεκλιμμένο έδαφος.

Σήμερα σώζονται τα θεμέλια και τμήματα της νότιας πλευράς της αίθουσας.

Eπιστροφή