Μεγαλόπολις - Βουλευτήριο ("Θερσίλιον")

Mεγάλων διαστάσεων ορθογώνιο οικοδόμημα στα νοτιοανατολικά της αρχαίας Αγοράς, από την οποία το χώριζε ο ποταμός Ελισσώνας. Χρησίμευε ως χώρος συνεδριάσεως των "μυρίων", των 10.000 μελών της Αρκαδικής Συμπολιτείας. Κατά τον Παυσανία, η ίδρυση του κτηρίου αποδίδεται στον Θερσίλο και ανάγεται στον 4ο αι. π.Χ.

H ανοικοδόμηση του κτηρίου συνδέεται ιστορικά με την ίδρυση της Mεγαλόπολης από τον Eπαμεινώνδα το 371 π.X., μετά την ήττα των Λακεδαιμονίων από τους Θηβαίους στα Λεύκτρα.

Στη νότια πλευρά της αίθουσας συνεδριάσεων βρισκόταν το ορθογωνίου σχήματος βήμα. Περιμετρικά των τριών πλευρών του ήταν εγκατεστημένες κερκίδες με ξύλινα, πιθανόν, εδώλια. Τη διάταξη αυτή ακολουθούσαν οι 5 κιονοστοιχίες, με 65 συνολικά κίονες, που στήριζαν τη στέγη. Για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συνεχούς οπτικής επαφής των συνέδρων με τον ομιλητή, οι κίονες αυτοί ήταν διατεταγμένοι ακτινωτά σε νοητούς άξονες από το κέντρο προς τις τρεις πλευρές.

Eπιστροφή