Κρητόπολις - Bουλευτήριο

Ορθογώνιο κτήριο, η ίδρυση του οποίου ανάγεται στον 1ο αι. π.Χ.

Δύο είσοδοι στην πρόσοψη και ακόμη μία σε πλευρικό τοίχο, οδηγούσαν απ' ευθείας στην στεγασμένη τετράγωνη αίθουσα συνεδριάσεων στην οποία υπήρχαν, αμφιθεατρικά διατεταγμένες, λίθινες κερκίδες χωρητικότητας 200 ατόμων. Στο ύψος της τελευταίας σειράς εδωλίων ένας στενός θάλαμος επικοινωνούσε με την κυρίως αίθουσα μέσω τριών ανοιγμάτων και οδηγούσε στην έξοδο.

Το κτήριο παρουσιάζει πολλές αρχιτεκτονικές ομοιότητες με το Ωδείο του Αγρίππα στην Αθήνα. Σήμερα σώζονται τα θεμέλια.

Eπιστροφή