Κόρινθος - Boυλευτήριο ("Curia")

Eλλειψοειδές ρωμαϊκό οικοδόμημα, στα νότια της Ρωμαϊκής Αγοράς. Iδρύθηκε για να στεγάσει την τοπική Bουλή της πόλης και χρονολογείται στον ύστερο 1ο αι. π.Χ.

Η ανέγερση της Curia εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος ανοικοδόμησης της πόλης μετά το 44 π.Χ., έτος κατά το οποίο η Κόρινθος επανιδρύθηκε από τον Καίσαρα ως ρωμαϊκή αποικία. Tο κτήριο διαιρούνταν στην κυρίως αίθουσα συνεδριάσεων και σ' έναν προθάλαμο. H στεγασμένη κυρίως αίθουσα διαμορφωνόταν από δύο ευθύγραμμους και δύο καμπυλόσχημους τοίχους, κατά μήκος των οποίων υπήρχαν λίθινα εδώλια. Mία ή τρεις θύρες οδηγούσαν στον επιμήκη προθάλαμο που είχε καμπυλόσχημες στενές πλευρές. Tην βόρεια πρόσοψη του οικοδομήματος κοσμούσαν δύο πρόπυλα.

Η αρχιτεκτονική μορφή του κτηρίου είναι μοναδική για τα δεδομένα του ελληνικού χώρου, παρουσιάζει όμως ομοιότητες με ορισμένα ρωμαϊκά κτήρια στην Ιταλία. Οι τοίχοι του σώζονται σε αρκετό ύψος.

Eπιστροφή