Ιασσός - Βουλευτήριο

Ορθογώνιο κτήριο στην νότια πλευρά της Αγοράς.
Η ίδρυσή του ανάγεται στον 1ο αι. π.X., εποχή κατά την οποία η Ιασσός βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Μιλήτου.

Η αίθουσα συνεδριάσεων προσεγγιζόταν μέσω δύο εισόδων στη βόρεια πλευρά, εκατέρωθεν τεσσάρων στηλών που κοσμούσαν τον τοίχο της πρόσοψης. Σ' αυτήν οδηγούσαν επίσης δύο πλευρικές είσοδοι με κλιμακοστάσια. Οι κερκίδες είχαν αμφιθεατρική διάταξη και κάθετη τριμερή διαίρεση. Μέσω στενού διαδρόμου η αίθουσα επικοινωνούσε με τους χώρους στην ανατολική στοά της Αγοράς, οι οποίοι χρησίμευαν ως Αρχείο. Η τελική μορφή του Bουλευτηρίου, η οποία είναι απομίμηση του Bουλευτηρίου της Μιλήτου, ολοκληρώθηκε στη ρωμαϊκή εποχή.

Σήμερα σώζονται κατάλοιπα τοιχοδομίας, τμήματα θεμελιώσεων των εδωλίων και των στεγασμένων διαδρόμων.

Eπιστροφή