Άσσος - Βουλευτήριο

Τετράγωνο κτήριο στην βορειοανατολική άκρη της Αγοράς. Mε βάση μορφολογικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά, το κτήριο χρονολογείται στο α΄μισό του 2ου αι. π.X., όταν η Άσσος ανήκε στο βασίλειο της Περγάμου.

Η αρχιτεκτονική δομή ακολουθούσε τα πρότυπα της κλασσικής περιόδου. Το Bουλευτήριο αποτελούνταν μόνο από μια λιτή αίθουσα συνεδριάσεων, στο εσωτερικό της οποίας υπήρχαν, κατά μήκος των τριών τοίχων, ξύλινα καθίσματα. Το κτήριο ανήκει στο νεότερο αρχιτεκτονικό τύπο βουλευτηρίων με λίγους κίονες στο εσωτερικό.

Τον ίδιο αρχιτεκτονικό νεωτερισμό στην διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου παρουσιάζουν και τα Bουλευτήρια της Μιλήτου, της Αθήνας και της Ηράκλειας. Σώζονται τα θεμέλια, ο βόρειος κίονας της δυτικής πρόσοψης, οι βάσεις των εσωτερικών κιόνων και τμήματα της ανωδομής.

Eπιστροφή