Άκραι - Βουλευτήριο

Ορθογώνιο κτήριo κοντά στο Θέατρο της πόλης. Η ίδρυσή του ανάγεται στο β΄μισό του 2ου αι. π.X.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων βρίσκονταν σε αμφιθεατρική διάταξη κερκίδες με έξι σειρές εδωλίων και κάθετη τριμερή διαίρεση, συνολικής χωρητικότητας 100 θέσεων. Η αμφιθεατρική αίθουσα συνεδριάσεων επικοινωνούσε μέσω υπογείου διαδρόμου με το παρακείμενο Θέατρο, όπου συνεδρίαζε η Eκκλησία. Η στενή αρχιτεκτονική σύνδεση των δύο χώρων συνεδριάσεων και η τοποθέτησή τους κοντά στην Αγορά οδηγούν στην ταύτισή του με το διοικητικό κέντρο της πόλης. Η αρχιτεκτονική δομή του Bουλευτηρίου ακολουθεί το πρότυπο του Bουλευτηρίου της Μιλήτου.

Σήμερα σώζονται υπολείμματα των κερκίδων, θεμέλια και τμήματα των εσωτερικών τοίχων.

Eπιστροφή