Αιγαί - Βουλευτήριο

Τετράγωνο κτήριο στα βόρεια της Aγοράς. Χρονολογείται τον 1ο αι. μ.X.

Η είσοδος του κτηρίου ήταν στα νότια, ενώ τα διασωθέντα λείψανα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά μήκος των τοίχων υπήρχαν σειρές λίθινων καθισμάτων σε σχήμα πετάλου.

Η ταύτισή του με βουλευτήριο ενισχύεται από επιγραφή επιστυλίου που αναφέρει χαρακτηριστικά: "Αντιφάνης Απολλωνίδα Διί Βολλαίω και Ιστία Βολλαίω και τω δάμω". Ο Αντιφάνης δηλαδή, ο γιός του Απολλωνίδη, (αφιερώνει) στο Δία Βουλλαίο και στην Εστία Βουλλαία και στο δήμο. Το αποδεικτικό στοιχείο είναι η αφιέρωση στην Εστία, η λατρεία της οποίας συνδεόταν μ' ένα δημόσιο κτήριο, είτε αυτό ήταν βουλευτήριο, είτε πρυτανείο.

Eπιστροφή