Σαββατοκύριακο στον ΕΚ

Πέμπτη,
20 Ιουνίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Κωνσταντινούπολη, κατάληψη από Σταυροφόρους

Η υποβόσκουσα αντιπάθεια και καχυποψία μεταξύ Βυζαντινών και Δυτικών εκδηλώθηκε με τη Δ' Σταυροφορία. Οι σταυροφόροι, ξεφεύγοντας από τον κύριο στόχο τους, δηλαδή την ανάκτηση των Αγίων Τόπων, στράφηκαν εναντίον της ίδιας της βυζαντινής πρωτεύουσας, την οποία και κατέλαβαν στις 12 Απριλίου 1204. Η Πόλη ανακτήθηκε από τους Βυζαντινούς το 1261. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ