Το σύνολο των κειμένων που διακινούνται από το Ίδρυμα προς το κοινό, είτε πρόκειται για διοικητικά έγγραφα είτε για κείμενα που ενσωματώνονται σε παραγωγές, υπόκεινται σε φιλολογική επιμέλεια. Εκπεφρασμένος στόχος του Ιδρύματος είναι, μεταξύ άλλων, η διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλον τον κόσμο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού επιβάλλεται η μετάφραση των παραγωγών του ΙΜΕ τουλάχιστον στα αγγλικά.

copyright © 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ