Πληροφορίες

Στη δημιουργία του μοντέλου του Αρχαίου Θεάτρου στην Επίδαυρο συνεργάστηκαν οι ακόλουθοι συνεργάτες του ΙΜΕ:

Ιωάννης Σβώλος, αρχιτέκτονας (επιστημονικός σύμβουλος για θέματα αρχιτεκτονικής αρχαίων κτιρίων)

Αβραάμ Ωνασιάδης (δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου)

Η δημιουργία του μοντέλου στηρίχθηκε στη μελέτη του γερμανού αρχιτέκτονα - αρχαιολόγου A. Γκέρκαν. ("Das Theater von Epidaurus, W. Kohlhammer Verlag Stuttgart, 1961")

Για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής σελίδας συνεργάστηκαν οι ακόλουθοι συνεργάτες του ΙΜΕ:

Ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού για την παραχώρηση χρήσης των εικόνων στην ηλεκτρονική σελίδα.

Πίσω