Πρώτες απόπειρες

Στον αρχαιοελληνικό κόσμο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν σύμβολο της ενότητας όλων των ελληνικών πληθυσμών. Οι Έλληνες δεν έχουν ξεχάσει αυτό το ιδεώδες· μόλις ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος στις αρχές του 19ου αιώνα, έγιναν στην Ελλάδα πολλές προσπάθειες να αναβιώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ιδέα του Αλεξάνδρου Σούτσου
Το 1833, ο ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος, ανακαλούσε τον ένδοξο και ειρηνικό χαρακτήρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ποίησή του έστελνε το μήνυμα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Από την αρχαία Ολυμπία...
Η ιδέα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων είχε συλληφθεί από τις αρχές του 19ου αιώνα. Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, οι κάτοικοι της Ολυμπίας αποφάσισαν να αποδείξουν ότι ήταν απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων αναβιώνοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ζάππειοι Ολυμπιακοί Αγώνες
Αντίθετα με την κοινή άποψη, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 δεν ήταν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες: οι Έλληνες είχαν αναβιώσει τους Ολυμπιακούς πολύ πριν γεννηθεί ο Coubertin. Διοργάνωσαν τους Διεθνείς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα τέσσερις φορές, το 1859, 1870, 1875 και το 1889. Πώς οργανώθηκαν αυτοί οι αγώνες;


Πρώτες απόπειρες | Η αναβίωση των Ολυμπιακών
Άνθρωποι και κοινωνία | Σύμβολα Αναβίωση (Πρώτη Σελίδα)