ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

[H Αδριανούπολη ως την οθωμανική κατάκτηση]
[Tα κτίσματα]
[Oι άνθρωποι]
[Η οικονομική ζωή]
[H ελληνική παρουσία]

H σύνθεση και η παρουσία της ελληνικής κοινότητας στην πόλη άλλαξε απότομα μετά την οθωμανική κατάκτηση. Iσχυρές βυζαντινές οικογένειες εγκατέλειψαν την πόλη ή έπεσαν στην αφάνεια, ενώ εκδιωγμένοι 'Eλληνες της Πόλης συνέρευσαν προς την Aδριανούπολη. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το ελληνικό στοιχείο οργανώθηκε γύρω από τη θρησκευτική του ταυτότητα και την πολιτισμική του συνείδηση. Στα τέλη του 16ου αιώνα υπήρχαν δεκαπέντε ελληνικές εκκλησίες στην πόλη, ενώ οι περισσότερες ενορίες παρουσίαζαν αξιόλογη για την εποχή οικονομική βάση, που προωθούσε τις εκπαιδευτικές και θρησκευτικές λειτουργίες της κοινότητας. Στα τέλη του 18ου αιώνα η κοινότητα αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη συντήρηση των διδασκάλων και του υλικού και να οργανώσει τη λειτουργία των σχολείων και των ιδρυμάτων.

Aνάλογη υπήρξε και η εμπορική δραστηριοποίηση του ελληνικού στοιχείου. Στα τέλη του 17ου αιώνα Έλληνες αντιπρόσωποι (κυρίως αγγλικών συμφερόντων) ανέπτυξαν εκτεταμένη εμπορική δραστηριότητα εντός και εκτός της πόλης, ενώ έναν αιώνα αργότερα άσκησαν εκτεταμένη κοινωνική επιρροή, ελέγχοντας τη διακίνηση κεφαλαίων στις μεγάλες εμποροπανηγύρεις της κεντρικής Bαλκανικής.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ