Ταξιδιώτες

[Οι άνθρωποι μετακινούνται]
[Προσκυνητές και περιηγητές]
[Η εποχιακή μετακίνηση]

Στο εσωτερικό της Aυτοκρατορίας κάποιες μετακινήσεις ήταν περιοδικές. Διεξάγονταν σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου και εξαρτώνταν από τις καιρικές συνθήκες. Από το Μάρτιο ως τον Οκτώβριο, από του Αγίου Γεωργίου ως του Αγίου Δημητρίου, οργανώνονταν και διεξάγονταν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Aυτοκρατορίας στα ανατολικά σύνορα με την Περσία και τα δυτικά και βόρεια με τη Ρωσία και την Αψβουργική Aυτοκρατορία. Τα στρατιωτικά σώματα ταξίδευαν σε μεγάλες αποστάσεις ως το πεδίο της μάχης και μαζί τους κινούνταν έμποροι, τεχνίτες και ιερωμένοι για τις ανάγκες των στρατιωτών.

Η κτηνοτροφική απασχόληση υποχρέωνε κάποιες ομάδες ατόμων να μετακινούνται περιοδικά μαζί με τα κοπάδια τους. Οι νομαδικοί πληθυσμοί ακολουθούσαν την εναλλαγή των εποχών και τις ανάγκες των ζώων τους. Το καλοκαίρι ανέβαιναν στα ορεινά, ενώ το χειμώνα κατέβαιναν στις πεδινές περιοχές για να προφυλαχτούν οι ίδιοι και τα ζώα από το κρύο, καθώς δε διέθεταν μόνιμη στέγη. Γνώριζαν όλα τα μονοπάτια του ορεινού χώρου, τα περάσματα και τους κινδύνους, έτσι ώστε κάποτε να χρησιμεύουν και ως οδηγοί σε εμπόρους και ταξιδιώτες και ως κυρατζήδες.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ