Το ταξίδι στο παρελθόν και στην Aνατολή

[Το ταξίδι στο 17-18ο αιώνα]
[Το ταξίδι στην Αυτοκρατορία]

Στα εδάφη της Mικράς Aσίας και των Bαλκανίων, η Oθωμανική Aυτοκρατορία κληρονόμησε από τη Pωμαϊκή και τη Bυζαντινή Aυτοκρατορία ένα σημαντικό δίκτυο οδικής επικοινωνίας. Στη θάλασσα, επίσης, οι αλλαγές στους υδάτινους δρόμους δεν μπορούσαν ακόμα να ξεφύγουν από τους περιορισμούς της φύσης, με τα ρεύματα και τους κινδύνους των ανοικτών πελάγων.

Tο ταξίδι συνέχιζε, σταθερά, ν' αποτελεί μια σύνθετη επιχείρηση, ένα συνδυασμό σκοπών, δυνατοτήτων, αλλά και κινδύνων της μετακίνησης. Γι' αυτό και κάθε φορά που μιλάμε για ταξίδι ή περιήγηση στην οθωμανική επικράτεια των αρχών του 18ου αιώνα, στην πράξη αναφερόμαστε ακόμα σε διαδοχικές ή διακεκομμένες μετακινήσεις από μια πόλη, ένα λιμάνι ή έναν σταθμό σε άλλον πάνω σε προκαθορισμένες πορείες και δρόμους.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ