Παροικιακός Ελληνισμός
Οι πρώτοι Έλληνες είχαν αρχίσει να μεταναστεύουν σε διάφορες πόλεις της Ισπανίας ήδη λίγα χρόνια μετά την 'Aλωση. Εδώ: 'Aποψη του Τολέδο, όπου κατέφυγαν κάτοικοι της Εύβοιας μετά την κατάληψή της από τους Οθωμανούς στα 1470, 1595.

'Αποψη του Τολέδο

Φωτογραφία

Ελαιογραφία (λεπτομέρεια)
Έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.
Ν. Υόρκη, Συλλογή Hovemeyer, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.
© Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Ν. Υόρκη.