Παροικιακός Ελληνισμός
Στη Μασσαλία κατέφυγαν πολλοί πρόσφυγες από τον ελληνικό χώρο, ιδιαιτέρως όσοι σώθηκαν από τις μεγάλες σφαγές της Σμύρνης και της Χίου. Εδώ: Χιώτες πρόσφυγες, οι οποίοι επέζησαν από τη σφαγή της 1ης Σεπτεμβρίου 1822.

Χιώτες πρόσφυγες

Φωτογραφία
Ελαιογραφία, 95x134 εκ.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 8996.
Fotopoulos, D., Delivorrias, A., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 527, εικ. 934.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.