Παροικιακός Ελληνισμός
Στο Λονδίνο στα 1819 έγινε μια προσπάθεια να εκδοθεί ένα νέο ελληνικό περιοδικό, με σκοπό τη διάδοση φιλελεύθερων και προοδευτικών ιδεών της εποχής, με το όνομα "Ίρις", το οποίο όμως τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Εδώ: Το ελληνικό κείμενο της αναγγελίας για την κυκλοφορία της "Ίριδος" στο "Λόγιο Ερμή" του 1819.

Περιοδικό "Ίρις"

Φωτογραφία

Λόγιος Ερμής, Βιέννη 1819, τεύχ. 8, σ. 304.
Κουμαριανού, Αικ., Ο Ελληνικός Προεπαναστατικός Τύπος, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, σ. 206, εικ. 10.
Αθήνα, Συλλογή Αικ. Κουμαριανού.