Παροικιακός Ελληνισμός
Ο αρχιεπίσκοπος Σάμου Ιωσήφ Γεωργειρήνος ήταν εκείνος που συνέβαλε αποφασιστικά στην ανέγερση ελληνορθόδοξου ναού στο Λονδίνο, στα 1677. Εδώ: Πανομοιότυπο της υπογραφής του αρχιεπισκόπου Ιωσήφ Γεωργειρήνου.

Υπογραφή Ι. Γεωργειρηνού

Φωτογραφία

Σταματιάδης, Επ., Επιστολιμαία διατριβή, 1892, σ. μεταξύ 12-13.
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη, Β.Ε.Ι. 1164Ε.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.