Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έλληνες έμποροι χρησιμοποιούσαν περισσότερο τους θαλάσσιους δρόμους προκειμένου να μεταφέρουν με ολλανδικά πλοία πρώτες ύλες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ: Filiet, ολλανδικό εμπορικό πλοίο.

Πλοίο "Φιλιέτ"

Φωτογραφία

Paris, Bibliotheque de l' Arsenal, Est. 1045.
Η Θεσσαλονίκη του 18ου αιώνα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1996, σ. 165.
© Bibliotheque de l' Arsenal, Paris.