Παροικιακός Ελληνισμός
Η Ολλανδία ήταν μια χώρα "όαση" για τους ευρωπαίους εμπόρους, αφού εκεί το εμπόριο διεξαγόταν πιο ελεύθερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα της εποχής. Εδώ: Ένα κανάλι και το κτήριο του Δημαρχείου στο 'Aμστερνταμ, 1667.

Δημαρχείο του 'Αμστερνταμ

Φωτογραφία

Ελαιογραφία.
Έργο του Jan van der Heyden.
Image Courtesy of www.PicturesNow.com, Design #408245.
© 1999 www.PicturesNow.com, Inc.