Παροικιακός Ελληνισμός
Η "Αθηνά" ήταν ένα ακόμη περιοδικό της εποχής, το οποίο εκδόθηκε στο Παρίσι από το Φεβρουάριο έως το Μαΐο 1819, με θέματα αρχαιολογίας, αστρονομίας, παιδαγωγικής, αλλά και με κάποια άρθρα κοινωνικού προβληματισμού. Εδώ: Εξώφυλλο της "Αθηνάς" από το τεύχος Μαρτίου 1819, την έκδοση της οποίας στήριζαν επιφανείς έλληνες λόγιοι και έμποροι από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, 1819.

Περιοδικό "Αθηνά"

Φωτογραφία

Κουμαριανού, Αικ., Ο Ελληνικός Προεπαναστατικός Τύπος, σ. 169, εικ. 61.
Αθήνα, Συλλογή Αικ. Κουμαριανού.