Παροικιακός Ελληνισμός
Ανάμεσα στους Έλληνες που επέλεξαν την Ισπανία ως τόπο εγκατάστασης ήταν και ο μεγάλος έλληνας ζωγράφος, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο οποίος έζησε εκεί από το 1575 ώς το θάνατό του στα 1614. Εδώ: Ένα έργο του Θεοτοκόπουλου, το οποίο φιλοτέχνησε πρός το τέλος της ζωής του, με τίτλο "Τό άνοιγμα της Πέμπτης Σφραγίδας της Αποκάλυψης", 1608- 1614.

Έργο Δ. Θεοτοκόπουλου

Φωτογραφία

Ελαιογραφία σε καμβά, 225x 193 εκ.
Ν. Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.
© Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Ν. Υόρκη.