Παροικιακός Ελληνισμός
Οι Έλληνες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο 'Aμστερνταμ και δημιούργησαν την ελληνική παροικία εκεί ήταν κυρίως έμποροι και κάποιοι μικρομαγαζάτορες. Εδώ: 'Aποψη του 'Aμστερνταμ με τον ποταμό Amstel περίπου την εποχή της δημιουργίας της ελληνικής παροικίας, 1720.

'Αποψη του 'Αμστερνταμ

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Σχέδιο B. Vanharon.
Paris, Musee de la Marine, Φωτοθήκη 41407.
© Musee de la Marine, Paris.