Παροικιακός Ελληνισμός
Από το λιμάνι της Τεργέστης ξεκίνησε ο Δημήτριος Υψηλάντης για την επαναστατημένη Ελλάδα έχοντας αναλάβει την ηγεσία της Ελληνικής Επανάστασης. Εδώ: Προσωπογραφία του Δημητρίου Υψηλάντη.

Πορτρέτο Δημητρίου Υψηλάντη

Φωτογραφία

Ελαιογραφία του Σπυρίδωνα Προσαλέντη.
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Κατάλογος Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας-Οδησσός, Αθήνα 1994, σ. 101, εικ. 23.
© Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.