Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έλληνες έποικοι της Ρώμης, της πρωτεύουσας του παπικού κράτους, αναγκάστηκαν να εκλατινιστούν ή να γίνουν ενωτικοί. Εδώ: Η πόλη του Βατικανού, έδρα του πάπα στη Ρώμη.

Βατικανό

Φωτογραφία

Φωτογραφία, 1934.
Image Courtesy of www.PicturesNow.com, Design #068438.
© 1999 www.PicturesNow.com, Inc.