Παροικιακός Ελληνισμός
Μετά τη νίκη των Ρώσων εναντίον των Οθωμανών στη ναυμαχία του Τσεσμέ (1770), οι Έλληνες της Νεάπολης οργάνωσαν μεγαλειώδη υποδοχή του ρωσικού στόλου στο λιμάνι της πόλης. Εδώ: Σχέδιο της ναυμαχίας μεταξύ των οθωμανικών και ρωσικών δυνάμεων στα στενά του Τσεσμέ, τέλη 18ου αιώνα.

Ναυμαχία του Τσεσμέ

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Σχέδιο Choiseul-Gouffier, Χάραξη J. Perrier.
Choiseul-Gouffier, Voyage Pittoresque dans l' Empire Ottoman, 1ο μέρος, Paris 1782-1825, Atlas 67 (1842), πιν. 51.
Αθήνα, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 5. 886/Atlas 67.
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Αθήνα.