Παροικιακός Ελληνισμός
Από το 1782 και μετά τα ελληνικά εμπορικά πλοία χρησιμοποιούν τη σημαία των ελλήνων οθωμανών υπηκόων "Greco-Ottomana". Εδώ: Η σημαία "Greco-Ottomana", 1812.

Σημαία Greco-Ottomana

Φωτογραφία

Λεπτομέρεια ιταλικού πίνακα.
Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, εικ. 263.
Ύδρα, Ιδιωτική συλλογή.