Παροικιακός Ελληνισμός
Τα εμπορικά πλοία, τα οποία κυριαρχούσαν στην Τεργέστη, ήταν μεταξύ άλλων η τρικάταρτη νάβα και η πολάκα. Εδώ: Σχέδια των τύπων "νάβα" και "πολάκα".

Εμπορικά πλοία

Φωτογραφία

Σχέδιο Ειρήνης Νομικού.
Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1972, εικ. 25 και 26.
© Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα.