Παροικιακός Ελληνισμός
Κατά το 19ο αιώνα τα θαλάσσια ταξίδια διαρκούν πολύ κι έτσι το δρομολόγιο "Οδησσός-Λιβόρνο-Οδησσός" μπορεί να γίνει μόνο δυο φορές το χρόνο, στην καλύτερη περίπτωση. Εδώ: 'Aποψη της πόλης και του λιμανιού της Οδησσού.

'Αποψη της Οδησσού

Φωτογραφία

Λιθογραφία (λεπτομέρεια).
Οδησσός, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο.
Καρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Μίλητος, σ. 40-41.
© Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Οδησσός.