Παροικιακός Ελληνισμός
Η Μάνη ήταν μια περιοχή, όπου, με τη βοήθεια της ελληνικής κοινότητας της Νεάπολης, ξέσπασαν πολλές εξεγέρσεις εναντίον των Τούρκων κατά το 17ο αιώνα. Εδώ: Το κάστρο της Μάνης.

Κάστρο στη Μάνη

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, αρ. ευρ. 729.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.