Παροικιακός Ελληνισμός
Ο Ιανός Λάσκαρης, λόγιος από την Κωνσταντινούπολη, δίδαξε ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και στα 1514 διορίστηκε πρώτος διευθυντής του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης. Εδώ: Προσωπογραφία του Ιανού Λάσκαρη (1445-1535).

Πορτρέτο του Ιανού Λάσκαρη

Φωτογραφία

Ελαιογραφία.
Αθήνα, Ιστορικό Μουσείο.
© Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.