Παροικιακός Ελληνισμός
Την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, οι Έλληνες της Αγκόνας φιλοξένησαν πολλές εξέχουσες προσωπικότητες του αγωνιζόμενου έθνους, όπως τον Παλαιών Πατρών Γερμανό. Εδώ: Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί το λάβαρο της Επανάστασης στις 25 Μαρτίου 1821.

Παλαιών Πατρών Γερμανός

Φωτογραφία

Ελαιογραφία 1,25x1 μ. (λεπτομέρεια).
Έργο του Θ. Βρυζάκη.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 8970.
Fotopoulos, D., Delivorrias, A., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 513, εικ. 909.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.