Παροικιακός Ελληνισμός
Κατά το 19ο αιώνα οι έλληνες μεγαλέμποροι του Λιβόρνου είχαν μόνιμους αντιπροσώπους τους σε πόλεις του εξωτερικού, όπως η Σμύρνη και η Κωνσταντινούπολη. Εδώ: 'Aποψη της Κωνσταντινούπολης του 19ου αιώνα, 1819.

'Αποψη της Κωνσταντινούπολης

Φωτογραφία

Χάραξη σε φύλλα ψευδάργυρου (τσίγκος), λεπτομέρεια.
Σχέδιο Melling, Χάραξη Gouaz et Coiny, Ολοκλήρωση Dequevauviller.
Melling, A.F., Voyage Pittoresque de Constantinople..., Paris 1819, πιν. 7.
Αθήνα, Ιδιωτική Συλλογή.