Παροικιακός Ελληνισμός
Τα εμπορεύματα που έφταναν στο Λιβόρνο προέρχονταν κυρίως από τη νοτιοδυτική Ελλάδα. Εδώ: Η Πάτρα, η Κεφαλονιά, η Πρέβεζα και οι Παξοί ήταν κάποια από τα σημεία, από όπου ξεκινούσαν προϊόντα για το Λιβόρνο, 1820.

Τα λιμάνια του Ιονίου

Φωτογραφία
Χαλκογραφία 28,2x24,1 εκ. (λεπτομέρεια).
Σχέδιο H. Holland.
Hughes, T. S., Travels in Sicily, Greece and Albania..., London 1820.
Αθήνα, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 5. 961.
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Αθήνα. Επεξεργασία ΙΜΕ.