Παροικιακός Ελληνισμός
Ο Κυριάκος Καρτράρος, μεγαλέμπορος της Τεργέστης, υπήρξε ένας από τους παρέδρους του Εμποροδικείου της πόλης. Εδώ: Ο Κυριάκος Καρτράρος σε ηλικία 90 ετών, 1836.

Πορτρέτο Κυριάκου Καρτράρου

Φωτογραφία

Ελαιογραφία του Τζιουζέπε Τόμινζ.
Τεργέστη, Μουσείο Ελληνικής Κοινότητας.
Επτά Ημέρες-Καθημερινή, τ. ΣΤ': Ο Ελληνισμός της Διασποράς-Τεργέστη, Αθήνα 1996, σ. 111.
© Μουσείο Ελληνικής Κοινότητας, Τεργέστη.