Παροικιακός Ελληνισμός
Στα 1821 οι Έλληνες του Λιβόρνου ζήτησαν οικονομική βοήθεια από τον πρώην ηγεμόνα της Βλαχίας, Ιωάννη Καρατζά, ώστε να φροντίσουν τους πρόσφυγες από την Ελλάδα. Εδώ: Προσωπογραφία του Ιωάννη Καρατζά.

Πορτρέτο Ιωάννη Καρατζά

Φωτογραφία

Ελαιογραφία.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 116.
Αθήνα, Ιδιωτική Συλλογή.