Παροικιακός Ελληνισμός
Tο ένα τρίτο των ελλήνων παροίκων της Τεργέστης, στα μέσα του 18ου αιώνα, καταγόταν από τα νησιά του Ιονίου. Εδώ: Χάρτης των Ιονίων νήσων, 1820.

Τα Ιόνια Νησιά

Φωτογραφία

Χαλκογραφία 28,2x24,1 εκ. (λεπτομέρεια).
Σχέδιο H. Holland.
Hughes T. S., Travels in Sicily, Greece and Albania..., London 1820.
Αθήνα, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 5. 961.
Παπασταύρος, Α., Τα Γιάννενα του 19ου αιώνα, Ιωάννινα 1994, σ. 43.
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Αθήνα.