Παροικιακός Ελληνισμός
Από τους σημαντικότερους έλληνες τυπογράφους στη Βενετία του 17ου αιώνα ήταν ο Νικόλαος Γλυκής, ο οποίος ίδρυσε το τυπογραφείο του στα 1670. Εδώ: Το τυπογραφικό σήμα του Νικολάου Γλυκή σε μία από τις πολλές παραλλαγές του, 1687.

Τυπογραφικό σήμα Ν. Γλυκή

Φωτογραφία

Σελίδα τίτλου (λεπτομέρεια), Η Θεία Γραφή, δηλαδή Παλαιάς και Νέας Διαθήκης άπαντα, Βενετία 1687.
Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη, Θ 1577.
Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αθήνα 1999, εικ. 116.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.