Παροικιακός Ελληνισμός
Στην Τεργέστη δημιουργήθηκαν ασφαλιστικές εταιρείες κατά τα τέλη του 18ου αιώνα, ώστε να ασφαλίζονται τα πλοία που ταξίδευαν από και προς το Levante. Εδώ: Προσωπογραφία του ζακυνθινού 'Aγγελου Γιαννικέση, ιδρυτή της Αδριατικής Τράπεζας Ασφαλίσεων

Πορτρέτο 'Aγγελου Γιαννικέση

Φωτογραφία

Ελαιογραφία.
Τεργέστη, Μουσείο Ελληνικής Κοινότητας.
Επτά Ημέρες-Καθημερινή, τ. ΣΤ': Ο Ελληνισμός της Διασποράς-Τεργέστη, Αθήνα 1996, σ. 110.
© Μουσείο Ελληνικής Κοινότητας, Τεργέστη.