Παροικιακός Ελληνισμός
Στη Γένουα υπήρχε ελληνική κοινότητα ήδη από το 13ο αιώνα, η οποία ανασυστήθηκε από χιώτες και κεφαλονίτες εμπόρους στα τέλη του 18ου αιώνα. Eδώ: 'Aποψη του λιμανιού της Γένουας, 18ος αιώνας.

'Αποψη της Γένουας

Φωτογραφία

Χαλκογραφία.
Χάραξη Guofli.
Paris, Musee de la Marine, Φωτοθήκη αρ. ευρ. 50884.
© Musee de la Marine, Paris.