Παροικιακός Ελληνισμός
Από το 1826 αρχίζουν να έρχονται στην Τεργέστη πλοία από το νέο λιμάνι της Σύρου, την Ερμούπολη, που τότε βρισκόταν σε μεγάλη ακμή. Εδώ: 'Aποψη της Ερμούπολης του 19ου αιώνα.

'Αποψη της Ερμούπολης

Φωτογραφία

Mεταγενέστερη έγχρωμη λιθογραφία, 34,5x22 εκ.
Aρχικό σχέδιο Choiseul-Gouffier, από το έργο του "Voyage Pittoresque...", Paris 1782-1825
Αθήνα, Μουσείο Mπενάκη.
Τόπος και Εικόνα, τ. Γ', εκδ. Ολκός, Αθήνα 1979, εικ. 195.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.