Παροικιακός Ελληνισμός
Στο ελληνικό σχολείο της Τεργέστης, το οποίο συντηρούσαν οικονομικά πλούσιοι ομογενείς, σαν τον Ιάκωβο Ρώτα, προσκλήθηκαν φωτισμένοι δάσκαλοι, όπως ο Κωνσταντίνος Ασώπιος. Εδώ: Επιστολή του Ι. Ρώτα από την Τεργέστη προς τον Κ. Ασώπιο, 23 Μαρτίου 1824.

Επιστολή του Ιάκωβου Ρώτα

Φωτογραφία

Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη, Τμήμα Χειρογράφων-Ομοιοτύπων, Ασ. 143.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.