Παροικιακός Ελληνισμός
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου της Βενετίας, όπως και η Φλαγγίνειος Σχολή, βρίσκονταν σε κεντρικό σημείο της πόλης που αργότερα ονομάστηκε "Campo dei Greci", "ιστορικός περίβολος" των Ελλήνων. Εδώ: 'Aποψη ενός πλωτού, τυπικού για τη Βενετία, δρόμου στο "Campo dei Greci".

H "Συνοικία των Ελλήνων"

Φωτογραφία

Έγχρωμη φωτογραφία.
Επτά Ημέρες-Καθημερινή, τ. ΣΤ': Ο Ελληνισμός της Διασποράς-Βενετία, Αθήνα 1996, σ. 19.
© "Η Καθημερινή" Α.Ε.