Παροικιακός Ελληνισμός
Οι έλληνες ιταλιώτες αδελφοί Dimo και Nicolo Stephanopoli απεστάλησαν μυστικά από το Ναπολέοντα στη Μάνη για να μεταφέρουν τις γαλλικές διαβεβαιώσεις για πλήρη υποστήριξη στον αγώνα εναντίον των Τούρκων. Εδώ: Οι δυο αδελφοί εξέδωσαν βιβλίο με τις εντυπώσεις τους από την Ελλάδα.

Βιβλίο αδελφών Stephanopoli

Φωτογραφία

Stephanopoli D. & N., Voyage de Dimo et Nicolo Stephanopoli en Grece, Paris 1798, σελίδα τίτλου.
Αθήνα, Συλλογή Eυστ. Φινόπουλου.