Παροικιακός Ελληνισμός
Στα 1708 οι μαθητές του Φλαγγινιανού Κολλεγίου εξέδωσαν μια ποιητική συλλογή σε αρχαία ελληνική, λατινική, ιταλική και νεοελληνική γλώσσα με κεντρικό θέμα την Κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία ονομάστηκε "'Aνθη Ευλαβείας". Εδώ: Η σελίδα τίτλου της ποιητικής συλλογής "'Aνθη Ευλαβείας", 1708.

Βιβλίο "'Ανθη Ευλαβείας"

Φωτογραφία

Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη, Θ 429.
Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αθήνα 1999, σ. 124, εικ. 117.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.