Παροικιακός Ελληνισμός
Πολλοί μεγαλέμποροι της Τεργέστης κατάγονταν από τη Χίο, όπως η οικογένεια Ράλλη, η οποία υπήρξε μια από τις πιο ισχυρές οικογένειες της πόλης. Εδώ: Προσωπογραφία του Αμβροσίου Ράλλη.

Πορτρέτο Αμβρόσιου Ράλλη

Φωτογραφία

Τεργέστη, Μουσείο Ελληνικής Κοινότητας.
Επτά Ημέρες-Καθημερινή, τ. ΣΤ': Ο Ελληνισμός της Διασποράς-Τεργέστη, Αθήνα 1996, σ. 134.
© Μουσείο Ελληνικής Κοινότητας, Τεργέστη.