Παροικιακός Ελληνισμός
Στα τέλη του 18ου αιώνα παρατηρείται ένα κύμα μετανάστευσης Ελλήνων προς τα νεοαποκτηθέντα εδάφη της νότιας Ρωσίας: Οδησσό, Ταγκαρόκ, Μαριούπολη. Εδώ: Ο χάρτης της Μαριούπολης και της γύρω περιοχής, φτιαγμένος από τους συμβούλους της Μεγάλης Αικατερίνης, όπου σχεδιάστηκαν τα σημεία εγκατάστασης των προσφύγων από την Κριμαία στα 1778.

Χάρτης της Μαριούπολης

Φωτογραφία

Μαριούπολη, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο.
Καρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Μίλητος, σ. 230.
© Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Μαριούπολη.