Παροικιακός Ελληνισμός
Στο πλαίσιο της ναυτικής εκστρατείας που οργάνωσαν οι Ρώσοι στη Μεσόγειο στα 1770 έγινε και η αναμέτρησή τους με τον οθωμανικό στόλο στο στενό Χίου-Τσεσμέ. Εδώ: Χάρτης της ρωσοτουρκικής ναυμαχίας στο στενό του Τσεσμέ το 1770, 1771.

Ναυμαχία του Τσεσμέ

Φωτογραφία

Επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 50x29 εκ.
T.C. Lotter, Augsburg, 1771.
Αθήνα, Συλλογή Δ. και K. Kούτσικα.
Τα Χαρακτικά της Χίου, τ. Β', εκδ. Ίδρυμα Λω, Αθήνα 1995, σ. 237.
© Δ. και K. Kούτσικας, Αθήνα.