Παροικιακός Ελληνισμός
Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε στην Οδησσό στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 από τρεις έλληνες εμπόρους παροίκους, τους Ν. Σκουφά, Ε. Ξάνθο και Α. Τσακάλωφ. Εδώ: Η εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα από το σπίτι της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό.

Πλάκα στο σπίτι της Φιλικής Εταιρείας

Φωτογραφία

Έγχρωμη φωτογραφία.
Καρδάσης, Β., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Μίλητος, σ. 78.
© Εκδόσεις Μίλητος.